Veiligheids- en gezondheidsplan

Veiligheid op de werkvloer is cruciaal. Om je werknemers veilig en gezond te kunnen laten werken, is het zaak om op de hoogte te blijven op het gebied van veiligheid. Je kunt de veiligheidscultuur van je bedrijf optimaliseren door gebruik te maken van de veiligheidsexperts van G4S Safety Solutions. Deze experts zijn er voor het opstellen van plannen en uitvoeren van analyses. Zij hebben kennis van de huidige wetgeving op het gebied van veiligheid en zorgen voor een goede voorlichting van medewerkers. Je kunt de veiligheid binnen je bedrijf verbeteren door veiligheidsplannen te maken. Deze plannen zorgen voor het minimaliseren van risico’s en juiste handelingen tijdens ongevallen. Een veiligheids- en gezondheidsplan kan hierbij helpen.

Wat en wanneer

Een veiligheids- en gezondheidsplan, of kortweg een V&G-plan omschrijft manieren voor de opdrachtgever en hoofd- en onderaannemers om werknemers veilig te kunnen laten werken. Dit omvat afspraken en een risico-inventarisatie en -evaluatie. Er wordt omschreven wat de gevaren zijn – ook betreffende de gezondheid – voor werknemers, welke maatregelen er kunnen worden genomen om risico’s aan te pakken en wat eerdere arbeidsongevallen zijn geweest. Een onderdeel van het V&G-plan is bedrijfshulpverlening. Een veiligheids- en gezondheidsplan is verplicht voor bouwprojecten waarbij meerdere bedrijven samenwerken, projecten van meer dan 30 werkdagen waarbij meer dan 20 werknemers tegelijk werken, voor risicovolle bouwprojecten en voor bouwprojecten die gemeld moeten worden bij inspectie SZW.

Wat er in een V&G-plan staat

De experts van G4S Safety Solutions stellen een V&G-plan op door te kijken naar een aantal taken om veiligheid en gezondheid van werknemers te garanderen. In het plan worden risicoanalyses opgenomen, project- en bedrijfsinformatie verzameld en duidelijke beheersmaatregelen geformuleerd. Alles in het plan moet voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid. De verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen worden ook vastgelegd.