Kans op een Verklaring Omtrent het Gedrag

Bij een vog aanvraag heb je misschien twijfels of je de verklaring wel krijgt, heb je geen strafblad dan is het eigenlijk zeker dat je een VOG krijgt. Heb je wel een delict gepleegd, dan wordt er gekeken of dit relevant is voor het uitoefenen van je functie. Het is ook belangrijk wanneer het delict is gepleegd, valt dit binnen de terugkijktermijn dan kan dit mogelijk een probleem zijn. De combinatie van het delict en het beroep waarvoor je de verklaring aanvraagt zijn bepalend.

Hoe wordt de informatie verkregen?

De dienst Justis gaat bij bepaalde bronnen na voor een vog aanvraag of je strafbare feiten hebt gepleegd, altijd wordt het Justitieel Documentatie Systeem gehanteerd. Hierin staan van iedereen de strafbare feiten vermeld die zijn gepleegd, zowel voor rechtspersonen als natuurlijke personen. Soms worden er ook politieregisters, het Openbaar Ministerie of de Reclassering ingeschakeld om te controleren. In de wet justitiële en strafvorderlijke gegevens staat precies hoe lang een delict blijft staan.

vog aanvraag

Gegevens uit het buitenland

Bij een vog aanvraag kunnen ook gegevens worden meegenomen uit het buitenland, ben je bijvoorbeeld een burger van de EU en ga je met kinderen werken dan wordt er ook in het buitenland gekeken of je een strafblad hebt. Ben je burger van Luxemburg of België, en wil je in het buitenland werken wordt er altijd een check gedaan, ook als het een functie betreft die niets met kinderen heeft te maken. Gegevens kunnen dus zowel uit Nederland als uit het buitenland komen voor de aanvraag.